SIA "BSC SERVISS" ir noslēdzis 2017.gada 4.aprīlī līgumu Nr. SKV-L-2017/340 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Twenty- four hour (24/7) service phone + 371 25474475